TOPA21st CENTURY LANGUAGE SCHOOL
02-260-8823-4
  เลขที่ 1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้น 9 ห้อง 901/2 ซอยสุขุมวิท 25 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  1 Glas Haus Bldg., 9 Fl., 901/2 Soi Sukhumvit 25, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110
  TOPA JAPAN

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรของโรงเรียนโทปะ อยู่ภายใต้ความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มีหลักสูตรตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลย ไปจนถึงภาษาญี่ปุ่นระดับสูง และมีหลักสูตรติวเข้มเพื่อสอบ วัดระดับ นอกจากภาษาญี่ปุ่นแล้วในการสอนจะมีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเสริมกิจกรรม ในห้องที่จะทำให้นักเรียนได้สนุกกับการเรียนและสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้เข้าใจง่ายและลึกซึ้งขึ้น

นอกจาก ภาษาญี่ปุ่นแล้วในการสอนจะมีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเสริมกิจกรรม ในห้องที่จะทำให้นักเรียนได้สนุกกับการเรียนและสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้เข้าใจง่ายและลึกซึ้งขึ้น

 

Group Lessons

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับกลางและระดับสูง หรือต้องการเรียนเพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

Group Lessons : Japanese group course (More than 7 people)

 
ระดับชั้นต้น (Beginner)  

J1    ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1
รอบเรียน  วันอาทิตย์   
เวลาเรียน 9:00~12:00 น. (จำนวน 36 ชม. 1 บท เรียน 6 ชม.)
เริ่มเรียน  26 มิถุนายน 2559
วัตถุประสงค์ผู้เรียนสามารถเขียนและอ่าน ฮิรากานะ+คาตะคานะ บทที่ 1 - 4
สามารถสนทนาประโยคพื้นฐานสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ตำราเรียน  MINNA NO NIHONGO และสื่อการสอนประเภทต่างๆ
(มีเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนและสามารถฝึกฝนการสนทนาได้มากยิ่งขึ้น)


ชื่อคอร์ส หนังสือมินนะโนะ
1-4
ระยะเวลาเรียน
(ชั่วโมง)
ราคา
(บาท)
J1 บทที่ 1 - 4 (ฮิรากานะ+คาตะคานะ) 36 3,500
J2 บทที่ 5 - 12 36 4,000
J3 บทที่ 13 - 19, (คันจิ) 36 4,000
J4 บทที่ 20 - 26 36 4,000
J5 บทที่ 27 - 33 36 4,000
J6 บทที่ 34 - 40 36 4,000
J7 บทที่ 41 - 47 36 4,000
J8 บทที่ 48 - 50, (ไวยกรณ์ N3) 36 4,000

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโทปะ

3,500บาท เรียน 36 ชั่วโมง
เรียนทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 18:30-20:00
เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคมนี้

รายละเอียด
เรียนตัวอักษรฮิรากะนะ,คาตะคานะ
และในหนังสือมินนาโนะนิฮงโกะบทที่ 1-5

สอบถามเพิ่มเติม 02-2608823-4
เปิดทำการ 10.00น.เป็นต้นไป

   
   

Private Course

Japanese private course 10 Lessons / 3 Months
สำหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนภาษาญี่ปุ่นในห้องเรียนที่มีจำนวนคนน้อย เพื่อจะได้ฝึกภาษาได้อย่างเต็มที่ ผู้เรียนสามารถแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับเนื้อหา ที่จะเรียนได้ หลังจากจบ 10 ชั่วโมงแรก หากประสงค์จะเรียนต่อสามารถเรียนต่อเนื่องได้ตามที่ต้องการ

Student 10 Lessons 20 Lessons + 2 Lessons (Free)
1 person 5,500  THB. 11,000  THB.
2 - 3 persons 4,200 THB./each person 8,400 THB./each person

หมายเหตุ
+ คอร์สเรียน Private 10 คาบเรียน มีอายุ 3 เดือน/คอร์สเรียน Private 20 คาบเรียน มีอายุ 6 เดือน
+ สามารถเลือกเรียนวันธรรมดา เวลา 10.00-20.00 น. หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น.
+ ผู้เรียนต้องระบุวันเวลาเรียนที่แน่นอน ก่อนเริ่มเรียน
+ สามารถยกเลิกคาบเรียนได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเวลาเรียน 6 ชั่วโมง
+ ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าตำราเรียน
+ ผู้เรียนต้องชำระค่าเอกสารประกอบการเรียน 300 บาท/คน (ชำระเพียงครั้งเดียว)

- Private course 10 lessons are valid 3 months / Private course 20 lessons are valid 6 months
- Course is limited on Mon-Fri 10.00-20.00 or Sat-Sun 9.00-18.00
- Students decide the schedule before starting the course
- Students want to pass a lesson, please contact with school until 6 hours before.
- Exclude Text books
- Teaching Material Fee 300 Baht/person

คอร์สเพิ่มเติมต่างๆ

ติวสอบวัดระดับ N1 - N5

เปิดสอนประจำทุกปี
+ อธิบายไวยากรณ์ให้เข้าใจอย่างแท้จริง ชี้ให้เห็นความต่างของไวยากรณ์บางตัว ที่ความหมายคล้ายกัน แต่จริงๆ แล้วใช้ไม่เหมือนกัน
+ ฝึกทำแบบฝึกหัด-ข้อสอบ เพื่อวัดความเข้าใจ
+ สอนคันจิที่ควรรู้ในแต่ละระดับ เพื่อความพร้อม
+ แนะเทคนิคการอ่านจับใจความ เพื่อความเข้าใจในเวลาอันจำกัดเมื่อต้องสอบจริง
+ ฝึกฟังบทสนทนา เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย ทั้งแบบที่มีภาพและไม่มี เหมือนกับที่ต้องเจอในข้อสอบสอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์

Exchange Lesson

จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนภาษาไทยและนักเรียนที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนโทปะ เพื่อให้นักเรียนได้พบปะพูดคุยและฝึกภาษาที่เรียนมา โดยจะให้เวลาคนละ 30 นาทีในการสนทนา ภาษาไทยและอีก 30 นาทีในการสนทนาภาษาญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียนไม่เสียค่าใช้จ่าย

การอบรมภาษาญี่ปุ่นในบริษัท

โรงเรียนโทปะมีการจัดอาจารย์ชาวญี่ปุ่นไปอบรมภาษาญี่ปุ่นในบริษัทต่าง ๆ ด้วย โดยจะจัดหลักสูตรตามความต้องการของบริษัท เช่น ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในบริษัท หากผู้เรียนไม่มีพื้นฐาน ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเลยจะเริ่มจากการปูพื้นฐานก่อน

ค่าใช้จ่ายการสอน    ชั่วโมงละ 900 บาทต่อจำนวนนักเรียน 1 - 4 คน
ค่าใช้จ่ายนอกสถานที่ คิดตามระยะเวลาไปและกลับ ชั่วโมงละ 450 บาท
คิดค่าเดินทางตามจริง

 

ตำราเรียน

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น จะใช้หนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่น "มินนะโนะนิฮงโกะเล่ม 1 - 4" ซึ่งเป็นหนังสือที่ ได้รับความนิยมเป็นที่น่าเชื่อถือและใช้กันมากในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นทั้งในญี่ปุ่นและในประเทศไทย และหนังสือเรียนตัวอักษรคันจิ "Basic Kanji book Vol.1" นอกจากนี้ มีหนังสือแบบฝึกหัดคัดตัวอักษรญี่ปุ่น
นอกจากตำราเรียนข้างต้นแล้ว ยังมีเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนและสามารถฝึกฝนการสนทนา
ได้มากยิ่งขึ้น

 

ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง

ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง จะใช้หนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่น "Intermediate" และหนังสือเรียนตัวคันจิ "Basic Kanji book Vol.1"
นอกจากตำราเรียนข้างต้นแล้ว ยังมีเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนและสามารถฝึกฝนการสนทนาได้มากยิ่งขึ้น

 

ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง

ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง จะใช้หนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่น "จูคิวเอะอิโค" นอกจากตำราเรียนข้างต้นแล้ว ยังมีเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนและสามารถฝึกฝนการสนทนาได้มากยิ่งขึ้น